Category: pokemon sun and moon

My silly doodles :/

Inking digitally today, weird 🙂 / Entintando digitalmente, raro 🙂

I drew this yesterday at my girlfriend’s house 🙂 / Dibujé esto ayer en la casa de mi novia 🙂